More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Prečo musí byť platba vykonaná platobnou kartou?

Jedná sa o najobľúbenejší spôsob platby. Do budúcnosti plánujeme zaviesť aj alternatívne formy platieb.