More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Môžem ukončiť predplatné počas skúšobného mesiaca?

Áno, predplatné môžete zrušiť kedykoľvek tak, že kliknete na "Nastavenie", zvolíte "Správa predplateného" a potom zo "Stránky pre zrušenie predplatného" kliknete na "Zrušiť predplatné". Ak zrušíte predplatné pred koncom skúšobného obdobia, nebude vám účtovaná žiadna platba. Predplatné je možné zrušiť len prostredníctvom prehliadačov v počítači alebo smartphonu.