More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Moja platba nebola prijatá, čo mám robiť?

Ak vaša platba nebola prijatá, skontrolujte svoju kartu a údaje o účte, zostatku na účte a dátum vypršania platnosti. Uistite sa tiež, že máte u svojej banky internetové (elektronické) platby svoju kartou povolené.