More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Kto si môže službu HBO GO predplatiť?

Aby ste mohli využívať funkcie a služby poskytované týmito webovými stránkami, musíte byť starší ako 18 rokov, mať bydlisko buď v Maďarsku, Rumunsku, Českej republike, na Slovensku, v Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku, Macedónsku, Čiernej Hore, Bosne alebo v Bulharsku a vlastniť platnú kreditnú kartu a bankový účet v jednej z týchto krajín. Predplatné bude zaregistrované v krajine, v ktorej sa registrujete.