More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Čo sa rozumie pod mojim právom na odstúpenie od zmluvy?

Zákonné právo odstúpiť od zmluvy o predplatnom (okamžite ukončiť zmluvu) uzatvorené on-line v 14 dňovej lehote odo dňa uzavretia zmluvy. Takéto právo sa však nevzťahuje na služby ako je HBO GO, ak bol obsah HBO GO sprístupnený predplatiteľovi pred ukončením uvedenej 14 dennej lehoty a ak bol tento predplatiteľ informovaný o tom, že sprístupnením služby pred uplynutím uvedenej 14 dennej lehoty, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Napriek vyššie uvedenému, ponúkame všetkým novým predplatiteľom prvý mesiac zadarmo. Predplatné môže byť ukončené kedykoľvek počas nasledujúceho mesiaca po začatí predplatného, ak nechcete byť naďalej predplatiteľom.

HBO teda v skutočnosti poskytuje viac než požadujú právne predpisy. Ak ste už využili jednomesačné skúšobné obdobie, potom už nemáte právo ukončiť zmluvu o predplatnom, ani právo na odstúpenie od zmluvy za vyššie uvedených podmienok.