More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

  • Zmiany z powodu COVID-19

Prędkość i jakość streamingu

Obecnie prędkość i jakość streamingu pozostają bez zmian, jednak reagując na oczekiwanie ze strony instytucji Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, że priorytetem w tym momencie jest edukacja domowa i praca zdalna, monitorujemy pasmo transmisji, żeby nie obciążać sieci.