More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

W jakich przeglądarkach mogę oglądać HBO GO?

Dostęp do HBO GO można uzyskać za pośrednictwem przeglądarek na komputerze Mac lub PC we wszystkich najnowszych wersjach Google Chrome, Firefox, MS Edge, Safari. Internet Explorer nie jest obsługiwany.