More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Które urządzenia Apple są obsługiwane?

Obsługiwane są Apple iPhone / iPad / iPod Touch z oprogramowaniem iOS 12.2 i nowszym. Możesz także korzystać z HBO GO na Apple TV 4. generacji.