More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

  • Zmiany z powodu COVID-19

Które telewizory Samsung Smart TV obsługują HBO GO?

HBO GO jest obsługiwane przez wszystkie telewizory Samsung Smart TV z systemem operacyjnym Orsay lub Tizen, które zostały wyprodukowane po 2012 roku lub później.