More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Które telewizory Samsung Smart TV obsługują HBO GO?

HBO GO obsługuje wszystkie telewizory Samsung Smart TV z 2016 roku lub późniejsze, z systemem Tizen OS.