More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy HBO będzie dostępne na innych urządzeniach i platformach?

Lista urządzeń i platform, na których chcielibyśmy udostępniać HBO GO jest bardzo długa. Kiedy tylko odtwarzanie HBO GO na innych urządzeniach i platformach stanie się to możliwe, poinformujemy o tym naszych użytkowników.