More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

  • Zmiany z powodu COVID-19

Czy oferta programowa HGO GO oferowana bezpośrednio przez HBO różni się od oferty innych operatorów?

Nie, to ta sama usługa, która obejmuje taką samą ofertę programową jak oferta dostępna u innych operatorów.