More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy oferta obejmuje treści dla dorosłych?

Tak. Oferta programowa HBO GO obejmuje programy przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów. Aby upewnić się, że dzieci nie mają do niej dostępu, zalecamy korzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej.