More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

  • Zmiany z powodu COVID-19

Czy oferta obejmuje treści dla dorosłych?

Tak. Oferta programowa HBO GO obejmuje programy przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów. Aby upewnić się, że dzieci nie mają do niej dostępu, zalecamy korzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej.