More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

W jaki sposób i w jakim terminie płacę abonament?

Za abonament płaci się co miesiąc. Każdego miesiąca opłata abonamentowa zostanie potrącona z zarejestrowanej karty kredytowej, w tym samym dniu miesiąca, w którym wykupiłeś abonament.