More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

W jaki sposób i w jakim terminie płacę abonament?

Opłata za subskrypcję pobierana jest co miesiąc. Jest ona pobierana z zarejestrowanej karty kredytowej lub poprzez inną metodę płatności, każdego miesiąca w tym samym dniu, w którym po raz pierwszy zapłaciłeś za usługę.