More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Moja płatność została odrzucona, co mam teraz zrobić?

Jeśli płatność została odrzucona, proszę sprawdzić kartę i dane konta, jego saldo oraz datę upływu ważności karty. Należy także upewnić się, że tą kartą można dokonywać płatności internetowych.