More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy muszę podpisać długoterminową umowę?

Nie, usługę można wykupić i zrezygnować z niej w dowolnym terminie. Bez żadnych zobowiązań.