More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę aktywować kilka voucherów naraz?

Nie, tylko jeden voucher może zostać aktywowany w danym momencie.