More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Jak szybkie musi być połączenie internetowe, aby oglądać HBO GO?

Zalecamy prędkość transmisji na poziomie nie niższym niż 5Mbps, ale prędkość i jakość transmisji danych oraz parametry wykorzystywanego urządzenia mają ogromny wpływ na doświadczenie użytkownika.