More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Jak działa kontrola rodzicielska?

Każdy program ma określone ograniczenia wiekowe. Ustawiając funkcję kontroli rodzicielskiej, możesz ograniczyć dostęp dzieci tylko do tych programów, które mogą być oglądane bez ograniczeń wiekowych. Na przykład, jeśli chcesz, aby dzieci oglądały wyłącznie programy przeznaczone dla widzów poniżej 16 roku życia, przed odtworzeniem programu przeznaczonego dla widzów powyżej 16 roku życia na ekranie zawsze będzie pojawiać się pole z prośbą o prowadzenie numeru PIN. Programy dla młodszych widzów będą odtwarzane bez żadnych ograniczeń.