More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Jak działa funkcja pobierania?

Jeśli odcinek lub film można pobrać, obok tytułu zobaczysz przycisk „Pobierz”.
Po pobraniu znajdzie się on w menu „Pobrane”. Możesz usunąć stamtąd pobrane treści, naciskając ikonę „Edytuj”. Usunięcie nastąpi dopiero po ponownym połączeniu z internetem.
Jeśli nie usuniesz pobranej treści, dostęp do niej wygaśnie po 30 dniach, ale nadal będzie ona zajmować miejsce na twoim urządzeniu.