More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy z funkcji pobierania można korzystać również za granicą (Unia Europejska i Europejski Obszar Gospodarczy)?

Tak, możesz z niej korzystać za granicą.