More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy muszę wyłączyć swoje oprogramowanie antywirusowe i zaporę sieciową, żeby korzystać z HBO GO?

Nie, żeby oglądać HBO GO nie musisz wyłączać swojego oprogramowania antywirusowego. Jeśli masz zainstalowaną zaporę sieciową, po prostu zaakceptuj wysłane przez zaporę żądanie autoryzowania dostępu dla HBO GO. Aby stworzyć wyjątek dla HBO w zaporze sieciowej, przejdź do sekcji Pomoc na stronie swojego dostawcy usług internetowych i postępuj zgodnie ze wskazówkami. W przypadku firmowych zapór sieciowych, skontaktuj się z wewnętrznym działem IT.