More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy muszę ustawiać kontrolę rodzicielską na każdym z moich urządzeń?

Nie, funkcja kontroli rodzicielskiej działa na wszystkich twoich urządzeniach i korzysta z jednego numeru PIN.