More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy można aktywować tryb KIDS w trybie offline?

Tak, można aktywować tryb KIDS ikoną „Blokada” z ekranu pobierania. W trybie zablokowanym wyszukiwanie nie jest widoczne, a ikona jest zablokowana.