More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę zmienić ustawienia napisów lub lektora podczas odtwarzania?

Tak, podczas odtwarzania możesz zmienić ustawienia dotyczące lektora/oryginalnej wersji językowej oraz napisy, a zmiana jest natychmiast aktywowana.