More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę zmienić ustawienia lub wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej?

Możesz usunąć ograniczenia wiekowe kontroli rodzicielskiej w dowolnym czasie w sekcji Kontrola Rodzicielska w menu Ustawienia. Aby zmienić ograniczenia wiekowe, musisz znać aktualny kod PIN kontroli rodzicielskiej. Ustawienie lub zmiana parametrów kontroli rodzicielskiej jest możliwe wyłącznie w przeglądarce i na urządzeniu mobilnym.