More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę usunąć wybrane pozycje z sekcji Historia odtwarzania?

W tej chwili nie można usunąć pozycji z historii oglądania.