More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę udostępniać dane o moim koncie innym osobom?

Nie. Zgodnie z warunkami umowy, z usługi mogą korzystać wyłącznie posiadacz ważnego abonamentu oraz członkowie jego gospodarstwa domowego (dzieci i partnerzy).