More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę ograniczyć dostęp dzieci do treści HBO GO, które są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów?

Tak, dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej możesz chronić swoje dzieci przed treściami przeznaczonymi dla dorosłych. W sekcji kontrola rodzicielska w menu Ustawienia, możesz wprowadzić kod PIN kontroli rodzicielskiej i ustawić poziom kontroli dostępu do wybranych treści. W zależności od poziomu kontroli, aplikacja HBO GO zażąda wprowadzania kodu PIN po każdorazowej próbie uzyskania dostępu do treści dla dorosłych. Ustawienie lub zmiana parametrów kontroli rodzicielskiej jest możliwe wyłącznie w przeglądarce i na urządzeniu mobilnym - tego rodzaju operacji nie można wykonywać na konsolach i odbiornikach Smart TV.