More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

  • Zmiany z powodu COVID-19

Czy mogę ograniczyć dostęp dzieci do treści HBO GO, które są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych widzów?

Tak, dzięki funkcji kontroli rodzicielskiej możesz chronić swoje dzieci przed treściami przeznaczonymi dla dorosłych. W sekcji kontrola rodzicielska w menu Ustawienia, możesz wprowadzić kod PIN kontroli rodzicielskiej i ustawić poziom kontroli dostępu do wybranych treści. W zależności od poziomu kontroli, aplikacja HBO GO zażąda wprowadzania kodu PIN po każdorazowej próbie uzyskania dostępu do treści dla dorosłych. Ustawienie lub zmiana parametrów kontroli rodzicielskiej jest możliwe wyłącznie w przeglądarce i na urządzeniu mobilnym - tego rodzaju operacji nie można wykonywać na konsolach i odbiornikach Smart TV.