More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę oglądać programy w oryginalnej wersji językowej, ale z napisami?

Większość pozycji programowych z naszej biblioteki jest dostępna w oryginalnej wersji językowej oraz z napisami. Dostępność napisów w różnych wersjach językowych różni się w zależności od kraju, ale na większości rynków dostępne są napisy w lokalnej wersji językowej.