More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę oglądać HBO GO za granicą?

Tak, HBO GO spełnia wymagania transgranicznej dostępności treści online (portability). Oznacza to, że możesz korzystać z HBO GO w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.