More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy mogę korzystać z kilku urządzeń w ramach jednego abonamentu?

Tak, na jednym koncie może być zarejestrowanych do 5 urządzeń.