More categories

  • Treść

  • Informacje ogólne

  • Informacje techniczne

  • Urządzenia i platformy

  • Płatności i abonament

  • Rozwiązywanie problemów

Czy HBO GO będzie nadal dostępne za pośrednictwem innych operatorów?

Tak, nadal będziemy oferować za ich pośrednictwem pakiety usług, w ramach których dostępna będzie usługa HBO GO.