More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Може ли да се гледа HBO GO преку AirPlay?

Да, HBO GO може да се гледа преку AirPlay на Apple TV (4-та генерација и понови). За користење на AirPlay преземете ја најновата верзија на HBO GO апликацијата на iPhone или iPad и кликнете на AirPlay иконата во текот на гледањето. Проверете дали вашиот Apple TV има најнова tvOS верзија и дали е споен на истиот WiFi како и вашиот мобилен уред.