More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кои модели на Samsung Smart TV се поддржани?

HBO GO ги поддржува сите Samsung Smart TV уреди кои се произведени во 2016 година или подоцна и кои користат оперативен систем Tizen.