More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кои LG Smart TV уреди се поддржани?

HBO GO ги поддржува сите LG Smart TV уреди со оперативен систем WebOS. Постарите LG Smart TV апликации ќе бидат функционални и понатаму.