More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Кои Apple уреди се подржани?

Моменталната верзија на HBO GO апликацијата ги поддржува сите модели на iPhone, iPad и iPod Touch кои имаат iOS 13 или понови верзии. Исто така поддржан е и Apple TV Generation 4.