More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали HBO GO поддржува AirPlay?

Да, HBO GO поддржува AirPlay за поголемиот дел од генерацијата на Apple TV уреди. За да користите AirPlay, ве молиме да ја преземете последната верзија на HBO GO апликацијата на iPhone или iPad, поврзете ја со Apple TV уред (втора генерација или понов) на кој е инсталирана најновата софтверска надградба.