More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

На кој начин работи функцијата Мој избор/Фаворити?

Мој избор/Фаворити е опција која ви овозможува да креирате сопствен список на содржини кои сакате да ги гледате додека тие се достапни на HBO GO. Откако ќе најдете содржина која сакате да ја гледате, одберете „Мој избор“ за да ја додадете содржината во списокот (на некои уреди опцијата се вика „Додади во Мој избор“). Во категоријата „Мој избор“ можете да додадете неограничен број на содржини преку сите ваши уреди. Сите содржини ќе бидат дел од „Мој избор“ сè додека не ги избришете или станат недостапни.