More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

На кој начин можам да користам Google Chromecast?

За користење на Google Chromecast потребно е да ја имате инсталирано најновата верзија на HBO GO апликацијата на поддржан мобилен уред или најновата верзија на Google Chrome пребарувачот со службена Google Cast екстензија инсталирана на вашиот Mac или PC. Уште еден важен предуслов е Chromecast уредот да биде конфигуриран и споен на истата безжична мрежа како и уредот од кој ќе го стартувате прикажувањето. Откако основните услови ќе бидат задоволени, на интерфејсот на HBO GO апликацијата и HBO GO интернет страницата ќе се појави копчето Chromecast преку кое ќе можете да започнете со прикажување на Chromecast.