More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

На кој начин функционира Родителскиот надзор?

Секоја програмска содржина има ознака за возраст, а преку функцијата Родителски надзор го ограничувате пристапот до содржините кои не се примерни за одредена возраст. Ако одберете старосна граница 16, при стартување на содржина која не е примерна за помлади од 16 години, ќе се појави прозорче за впишување на ПИНОТ за родителски надзор без кој нема да можете да ја гледате содржината.