More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Колку интернет се троши доколку гледам содржини на мобилна мрежа?

Гледање на содржини преку мобилна мрежа (3G, 4G; LTE) генерира висока потрошувачка на интернет. Просечна епизода во траење од 40 минути може да генерира потрошувачка од 600-800 MB интернет сообраќај зависно од нивото на квалитет.