More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Каква интернет конекција е потребна за да се гледа HBO GO?

Препорачуваме барем 5Mbps брзина на преземање со оглед дека брзината и квалитетот на интернет врската заедно со перформансите на уредот имаат големо влијание врз корисничкото искуство.