More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Како функционира опцијата за преземање на содржини?

"Ако епизодата или филмот може да се преземат, ќе биде видливо копчето „Преземи“ покрај насловот.
По преземањето, содржината ќе биде достапна во главното мени под „Преземени содржини“. Овие содржини може да се избришат преку опцијата „уредување“. Содржините ќе бидат избришани при следната најава на услугата.
Ако не ги избришете преземените содржини пристапот до нив ќе истече по 30 дена, но тие и понатаму ќе заземаат простор на вашиот уред сè додека не ги избришете."