More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали услугата е достапна на рутирани или џеилбрејкувани уреди?

Не, поддршка за такви уреди не нудиме затоа што не ги задоволуваат минималните технички и безбедносни стандарди.