More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали содржините се достапни во HD квалитет?

Содржините се со различна резолуција (помеѓу 720p и Full HD) во зависност од договорот со студиото. HBO GO автоматски го прилагодува квалитетот на сликата согласно вашата интернет конекција и резолуцијата на екранот на вашиот уред. Во зависност од вашата мрежа и уредот, сликата може да постигне HD квалитет.