More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може корисникот да вклучи детски начин на работа додека е офлајн?

Да, тоа е возможно преку опцијата „Заклучи“. Заклучените содржини нема да бидат видливи при пребарувањето.