More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да сменам старосна граница или да го исклучам Родителскиот надзор?

Да. Во секој момент можете да ја исклучите опцијата во рамки на Поставките, во рамки на опцијата Родителски надзор. Од сигурносни причини, при измена на поставките, потребно е да го внесете ПИНОТ за родителски надзор. Поставките за родителски надзор можете да ги промените на пребарувач или рачен уред.