More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да се смени јазикот на апликацијата?

Јазикот на апликацијата може да се промени во рамки на категоријата „Поставки“ на апликацијата. Оваа промена може да предизвика повторно вчитување на апликацијата.