More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да се ограничи пристап до содржините за возрасни на HBO GO?

Да. Родителскиот надзор ви нуди можност да ги заштитите децата од содржини кои не се приклaдни за нивната возраст. Во поставките на Родителскиот надзор можете да поставите ПИН за родителски надзор и да ја поставите старосната граница. Зависно од старосната граница која сте ја поставиле, HBO GO, пред прикажување на содржината, секогаш ќе побара ПИН за содржини кои не се прикладни за гледачи помлади од претходно поставената старосна граница. Поставувањето на Родителскиот надзор е можен само во интернет пребарувач и кај апликации за рачни уреди, додека тоа не е можно на играчки конзоли и паметни ТВ приемници.