More categories

  • Програмска понуда

  • За HBO GO

  • Технички информации

  • Уреди и платформи

  • Начин на плаќање и претплата

  • Решенија за проблеми

Дали може да направам повеќе профили на мојот акаунт?

Не, во моментов нема таква опција. Како и да е, ние постојано работиме на развивање на нови функционалности на HBO GO услугата. Ќе бидете навремено известени кога ќе се појави и оваа функционалност.